Vytlačiť

Názov: Návrh určenia kapacity zásobníka ako prvku materiálového toku logistického reťazca.
Autor: Ing. Janka Šaderová, PhD. a Ing. Andrea Rosová, PhD., F BERG, TU v Košiciach
Anotácia: V príspevku je uvedený jeden z možných návrhov postupu pri navrhovaní tvaru a kapacity zásobníka pre sypké hmoty ako súčasť materiálového toku logistického reťazca v podniku. Dôležitou časťou pri návrhu je zobrazenie priebehu plnenia a vyprázdňovania zásobníka čo úzko súvisí aj s návrhom jeho kapacity a objemu. Priebeh plnenia a vyprázdňovania je závislý od viacerých faktorov ale medzi hlavné patria: spôsob a rýchlosť plnenia čo predstavuje parameter hodinová výkonnosť plniaceho zariadenia, spôsob a rýchlosť vyprázdňovania a typ a kapacita dopravných prostriedkov do ktorých sa materiál nakladá (nákladný automobil, železničný vagón, sústava dopravných pásov).
Kľúčové slová: materiál, zásobník, plnenie, vyprázdňovanie, kapacita
Zaradené: január 2012
Zobraziť článok