Vytlačiť

Názov: Analýza logistických centier a parkov v Bratislavskom kraji.
Autor: Ing. Ondrej Stopka., a Prof. Ing. Marián Šulgan, PhD., F PEDaS, KCMD, Žilinská univerzita
Anotácia: Príspevok sa zaoberá analýzou existujúcich logistických centier, logistických parkov a skladových priestorov v Bratislavskom kraji vo vzťahu k ich umiestneniu, skladovacím plochám, ich napojeniu a druhu skladovaného tovaru.
Kľúčové slová: logistické centrá, logistické parky, skladové priestory, skladovanie, distribúcia, železničná vlečka
Zaradené: február 2012
Zobraziť článok