Vytlačiť
Názov: Význam aplikovania nástrojov projektovania logistických systémov pre navrhovanie dopravných systémov v podniku.
Autor: Kubala Dušan,Husáková Nikoleta,Marasová Daniela, ml., Gurecka Jozef , F BERG, TU v Košiciach
ISBN: Košice: expres publicit s.r.o. 2005. 221 s. ISBN 88-8073-285-5
Jazyk: slovensky
Anotácia: Dôležitou organizačnou zložkou každého priemyselného podniku je doprava. Pre zachovanie konkurencieschopnosti podniku je dôležité zvýšenie jeho efektivity a zníženie prevádzkových nákladov. Príspevok je zameraný na poukázanie možnosti ako aplikovať postup návrhu logistických systémov pri návrhu dopravného systému, ktorí tvorí jeden zo základných  podsystémov každého výrobného podniku,  s cieľom racionalizácie dopravy v procese výroby  pri  využití najnovších poznatkov z teórie logistiky.
Kľúčové slová: projektovanie ,logistických systém,dopravný systém,navrhovanie 
Zaradené: marec 2012
Zobraziť článok.