Vytlačiť

Názov: Regulovanie stavu zásob verzus outsourcing obstarávania osobných ochranných pracovných prostriedkov v podniku.
Autor: Ing. Andrea Rosová, PhD., F BERG, TU v Košiciach a Ing. Petra Bártová, PhD., Univerzita Pardubice
Jazyk: slovensky
Anotácia: Základným aspektom zásobovania je poznanie trhu, jeho dlhodobý prieskum a predvídanie budúceho vývoja, na základe ktorého manažment podniku posudzuje výšku zásob a jej prípadné obstarávanie. Pri posudzovaní sa tiež analyzuje stav štruktúry systému zásobovania, kde je materiálový tok monitorovaný informačným tokom počas celého svojho pohybu. Výsledky monitorovania koncentrujú informácie v jednotlivých uzloch pre vyhotovenie stavu zásob. Zásobovacia činnosť sa skladá z nákupu potrebného množstva a sortimentu materiálu, prepravy do skladov a skladovania. Úlohou zásobovania podniku je zistiť optimálne množstvo zásob potrebné pre výrobu a systém riadenia úrovne. Základné ciele zásobovania sú neustále znižovanie nákladov, zlepšovanie výkonov a zachovanie autonómie podniku.
Kľúčové slová: zásoby, outsourcing, osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP), podnik
Zaradené: apríl 2012
Zobraziť článok.