Vytlačiť

Názov: Model materiálového toku procesu úpravy a spracovania nerastnej suroviny.
Autor: doc. Ing. Alena Pribulová, CSc., Ing. Janka Šaderová, PhD., ING-PAED IGIP a doc. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.,  TU v Košiciach
Jazyk: slovensky
Anotácia: Materiálový tok znamená organizovaný pohyb materiálu vo výrobnom procese alebo obehu výrobkov. Je charakterizovaný smerom, intenzitou, frekvenciou, dĺžkou a výkonom, štruktúrou, charakterom prepravovaného materiálu a použitou dopravnou a manipulačnou technikou. Najdôležitejšiu skupinu, ktorá tvorí najpodstatnejšiu časť materiálového toku, predstavujú suroviny a materiály, rozpracované a hotové výrobky podniku. Všetky druhy pracovných predmetov sa pohybujú podnikom v určitom množstve, vnútornej štruktúre, smere a s určitou frekvenciou.
Kľúčové slová: model, materiálový tok, proces, úprava, spracovanie, nerastná surovina
Zaradené: apríl 2012
Zobraziť článok.