Vytlačiť
Názov: Distribučná logistika ako súčasť riadenia dodávateľského reťazca.
Autor:
Ing. Martin Chudada, Ing. Zuzana Tarabová, Ph.D.
Jazyk: slovensky
Anotácia: Významnou súčasťou riadenia dodávateľského reťazca je distribučná logistika. Práce vhodne zvolený spôsob distribúcie s časového a vecného hľadiska môže priniesť podnikateľskému subjektu konkurenčnú výhodu najmä v podobe úspory nákladov. Príspevok poukazuje na základné východiská modernej filozofie distribúcie, hlavné ciele distribučnej logistiky a základné distribučné funkcie.
Kľúčové slová: distribúcia, logistika, distribučná logistika
Zaradené: máj 2012
Zobraziť článok.