Názov: Spolupráca univerzity a praxe – potreba či nevyhnutnosť?
Autor:
Prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD., Katedra žel. dopravy, FPEDAS, ŽU a Ing. Ján Žačko, ŽSR, Bratislava
Jazyk: slovensky
Zaradené: máj 2012
Zobraziť článok.