Názov: K medzinárodnej projektovej podpore vnútrozemskej vodnej dopravy a logistiky v Dunajskom koridore
Autor:
Ing. Andrej Dávid, PhD., Katedra vodnej dopravy, FPEDAS, ŽU
Jazyk: slovenský
Zaradené: júl 2012
Zobraziť článok.