Názov: Simulátory vo vzdelávaní
Autor:
Ing. Tomáš Kalina, PhD., Ing. Ondrej Števka a Ing. Miroslav Bariak, PhD.,
Jazyk: slovenský
Zaradené: júl 2012
Zobraziť článok.