Vytlačiť
Názov: Conditions for effective development of the motorways of the sea
Autor:
Ing. Miroslava Mikušová, PhD., Katedra vodnej dopravy, FPEDAS, ŽU
Jazyk: slovenský
Zaradené: júl 2012
Zobraziť článok.