Názov: Riečne informačné služby vo vzdelávaní
Autor:
Ing. Jan Šlesinger, PhD., a doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD., Katedra vodnej dopravy, FPEDAS, ŽU
Jazyk: slovenský
Zaradené: júl 2012
Zobraziť článok.