Vytlačiť
Názov: Kroky k uplatňovaniu Dunajskej stratégie
Autor:
doc. Ing. Pavel Žarnay, CSc., Katedra vodnej dopravy, FPEDAS, ŽU
Jazyk: slovenský
Zaradené: júl 2012
Zobraziť článok.