Vytlačiť

Názov: Moderné prístupy k riadeniu zásob
Autor:
Ing. Zuzana Tarabová, Ph.D., Ing. Martin Chudada, ZM Trading
Jazyk: slovenský
Anotácia: Skladovanie tvorí neoddeliteľnú súčasť každého logistického systému. Tvorí akýsi spojovací článok medzi vstupom a výstupom. Zásobovacia stratégia podniku vychádza predovšetkým z odbytovej stratégie podniku. Príspevok poukazuje na v súčasnosti najviac v praxi využívané moderné prístupy k riadeniu zásob, ktoré umožňujú eliminovať časové, geografické, ale aj finančné výkyvy dennej praxe.
Kĺúčové slová: riadenie, zásoby, optimalizácia, materiálové toky
Zaradené: august 2012
Zobraziť článok.