Názov: Rozbor a vývoj stupňa automobilzácie v SR
Autor:
Ing. Ján Ondruš, PhD. a Ing. Jozef Paľo, PhD., Katedra cestnej a mestskej dopravy, Žilinská univerzita
Jazyk: slovenský
Zaradené: august 2012
Zobraziť článok.