Vytlačiť

Názov: Prvá skúsenosť s duálnym štúdijným programom Transportation and Logistics na Žilinskej univerzite.
Autor:
Ing. Marián Gogola, PhD., Katedra cestnej a mestskej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: Vzdelávanie je dôležitý proces pre prípravu študentov pre logistickú prax. V prípade podpory medzinárodného vzdelávania sa skúsenosti môžu ešte znásobiť. Tento príspevok preto približuje projekt Atlantis a jedinečný duálny inžiniersky študijný program medzi Katedrou cestnej a mestskej dopravy na Žilinskej univerzite a University of Texas at El Paso v USA. V príspevku sú zhrnuté skúsenosti prvých absolventov tohto programu ako aj pohľad na americký vysokoškolský vzdelávací systém.
Kľúčové slová: vzdelávanie, duálny medzinárodný študijný program, katedra cestnej a mestskej dopravy
Zaradené: august 2012
Zobraziť článok.