Vytlačiť

Názov: Všeobecný model implementácie reverznej logistiky do podnikových logistických procesov
Autor: Ing. Nikoleta Husáková, PhD., Technická Univerzita v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: V článku je prezentovaný všeobecný model pre implementáciu reverznej logistiky
do podnikových logistických procesov na základe transformácie zásad projektovania
logistických procesov.
Kĺúčové slová: logistika, reverzná logistika, implementácia, model
Zaradené: október 2012
Zobraziť článok.