Vytlačiť

 Názov: LOGISTIKA - EKONOMIKA - PRAX 2012
Autor: kolektív autorov
ISSN: 13365878
Jazyk: slovenský
Anotácia: Recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie zo dňa 27. november 2012. Vydaný ako mimoriadne číslo vedeckého elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment
Zaradené: január 2013
Zobraziť článok.