Vytlačiť

Názov: Logistické činností pri budovaní stavebného diela.
Autor: Ing. Janka Šaderová, PhD., ING-PAED IGIP, TU v Košiciach, F BERG
Jazyk: slovenský
Anotácia: Logistické činnosti nie sú len súčasťou zasielateľstva, homogénnych a nehomogénnych výrobných
procesov, ale môžeme sa s nimi stretnúť aj pri stavenej činnosti. V uvedenom príspevku sú nadefinované niektoré logistické činnosti, s ktorými sa môžeme stretnúť v stavebnom priemysle, na príklade výstavby betonárne.
Kľúčové slová: plánovanie činnosti, etapy výstavby stavebného diela, logistické činnosti
Zaradené: január 2013
Zobraziť článok.