Vytlačiť

Názov: Harmonizácia vnútrozemskej vodnej dopravy prostredníctvom vzdelávania a informačných technológií / Harmonized Inland Navigation Transport through education and information technology
Autor: doc. Ing. Andrej Dávid, PhD., Katedra vodnej dopravy, F PEDaS, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: Cieľom projektu HINT (Harmonizácia vnútrozemskej vodnej dopravy prostredníctvom vzdelávania a informačných technológií) je podpora a rozšírená nadnárodná spolupráca inštitúcií (štátne orgány, vzdelávacie a výcvikové organizácie, dopravcovia), ktoré pôsobia vo vnútrozemskej vodnej doprave v podunajských štátoch. Medzi základné ciele patrí: integrácia podunajských štátov prostredníctvom  harmonizovaného vzdelávacieho procesu, využitie informačných  technológií vo vzdelávacom procese, nadnárodná spolupráca organizácií pôsobiacich  vo vodnej doprave v podunajských štátoch, vývoj konceptu simulátorov, vrátane praktických školení členov lodných posádok  a  pracovníkov prístavu, propagácia vodnej dopravy, vrátane pracovných príležitostí v tomto druhu dopravy.
Kľúčové slová: projekt HINT, vnútrozemská vodná doprava, vnútrozemská plavba, odborná spôsobilosť, lodný simulátor
Zaradené: február 2013
Zobraziť článok.