Vytlačiť

Názov: Aktuálny stav logistických centier v Maďarsku / Current state of logistics centers in Hungary.
Autor: Ing. Ondrej Stopka a Prof. Ing. Marián Šulgan, PhD., Katedra cestnej a mestskej dopravy, ŽU
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok je zameraný na charakteristiku v súčasnej dobe prevádzkovaných logistických centier v Maďarsku na základe vybraných kritérií. Jednotlivé centrá sú prehľadne usporiadané v tabuľkách a charakterizované na základe ich developera, poskytovaných služieb, modality, kapacity ich logistických priestorov a zaujímavostí, ktorými disponujú.
Kľúčové slová: zlogistické centrá, poskytované služby, modalita, kapacita
Zaradené: marec 2013
Zobraziť článok.