Vytlačiť

Názov: Analýza súčasného stavu logistických centier v Poľsku / Analysis of the current state of logistics centers in Poland.
Autor: Ing. Ondrej Stopka a Prof. Ing. Marián Šulgan, PhD., Katedra cestnej a mestskej dopravy, ŽU
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá analýzou v súčasnosti prevádzkovaných logistických centier v Poľsku na základe jednotlivých kritérií. Všetky prevádzkované logistické objekty sú prehľadne usporiadané v tabuľkách a analyzované na základe kritérií: ich developer, poskytované služby, ich modalita, kapacita ich priestorov určených k prenájmu a zaujímavosti, ktorými logistické centrá disponujú..
Kľúčové slová: logistické centrá, developer, vybavenie logistických centier, poskytované služby
Zaradené: marec 2013
Zobraziť článok.