Vytlačiť

Názov: Špecifiká intermodálnych terminálov v Slovenskej Republike a v Maďarsku / Specifics of the intermodal terminals in the Slovak Republic and Hungary.
Autor: Ing. Ondrej Stopka a Prof. Ing. Marián Šulgan, PhD., Katedra cestnej a mestskej dopravy, ŽU
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok je zameraný na charakteristiku všetkých, v súčasnej dobe prevádzkovaných, intermodálnych terminálov v rámci Slovenskej republiky a Maďarska na základe viacerých špecifických vlastností. Špecifiká zahŕňajú vybavenosť terminálov, ich operátorov, lokalizáciu, napojenie, rozlohu, skladovaciu kapacitu, plnenie požiadaviek podľa medzinárodnej  dohody AGTC, prepojenosť terminálov s logistickými centrami a služby poskytované v týchto objektoch.
Kľúčové slová: intermodálny terminál, vybavenosť intermodálnych terminálov, poskytované služby v intermodálnych termináloch, logistické centrum
Zaradené: apríl 2013
Zobraziť článok.