Vytlačiť

Názov: Prehľad parametrov verejných logistických centier v Nemecku / Overview of the parameters of freight villages in Germany.
Autor: Ing. Ondrej Stopka a Prof. Ing. Marián Šulgan, PhD., Katedra cestnej a mestskej dopravy, ŽU
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá analýzou parametrov v súčasnosti prevádzkovaných verejných logistických centier, tzv. GVZ, v Nemecku. Objekty sú analyzované na základe nasledovných parametrov: prevádzkovateľ, modalita, rozloha a kapacita, vybavenie, služby a zaujímavosti GVZ.
Kľúčové slová: verejné logistické centrum, vybavenosť, základné a nadštandardné služby, modalita
Zaradené: apríl 2013
Zobraziť článok.