Vytlačiť

Názov: Riziká v dodávateľských reťazcoch a ich riadenie / Risks and their managing in the supply chain
Autor: Ing. Markéta Gáspár a prof.Ing.Daniela Marasová, CSc., F BERG TU v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá s problematikou identifikácie rizík v dodávateľskom reťazci, popisuje typy možných rizík, k nim patriace budiče rizík a autori uvádzajú aj možné stratégie a kroky k riadeniu odkrytých rizík.
Kľúčové slová: dodávateľský reťazec, riziká, manažment rizík
Zaradené: máj 2013
Zobraziť článok.