Vytlačiť

Názov: Forecasting - hybná sila v supply chain / Forecasting – moving power in the supply chain
Autor: Ing. Markéta Gáspár a prof.Ing.Daniela Marasová, CSc., F BERG TU v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Predmetný článok sa zaoberá dôležitosťou presného a včasného prognózovania odbytu výrobkov v supply chain automobilového priemyslu. Aplikácia teoretických poznatkov je doplnená o konkrétny priebeh plánovania výroby v supply chain jedného japonského výrobcu automobilov.
Kľúčové slová: dodávateľský reťazec, forecasting, automobilový priemysel, OEM
Zaradené: máj 2013
Zobraziť článok.