Názov: Uchádzanie sa o pozíciu dodávateľa v automobilovom priemysle / Applying for supplier position in the automotive industry
Autor: Ing. Markéta Gáspár a prof.Ing.Daniela Marasová, CSc., F BERG TU v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá problematikou postupnosti krokov vedúcich k získaniu pozície dodávateľa pre automobilový priemysel. Predmetom skúmania bola tenderovaná pozícia dodávateľa pre jedného japonského výrobcu automobilov a príspevok vychádza z interných dokumentov tohto výrobcu.
Kľúčové slová: automobilový priemysel, OEM, 1st tier, PPAP
Zaradené: máj 2013
Zobraziť článok.