Vytlačiť

Názov: Zvýšenie kvality poskytovaných  služieb pri skladovaní / Increase quality of provided services in storage
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., Ing. Drahomír Géc, Ing. Ľubor Rovňaník, Fakulta PEDAS, ŽU
Jazyk: slovenský
Anotácia: Zvýšenie kvality logistických služieb veľmi úzko súvisí s informáciami o pohybe zásielok nielen počas prepravy, ale aj vnútri logistických areálov a v skladoch. Najmä v Európe,  ale napríklad aj  v USA rastie počet prípadov krádeží zásielok zo skladov. Vzhľadom na rozsah príspevku boli predstavené len niektoré možnosti technológie RFID a RTLS so zameraním na ich využitie v oblasti logistických služieb poskytovaných v skladoch resp. logistických parkoch.
Kľúčové slová: logistika, bezpečnosť, kvalita, informačné technológie
Zaradené: jún 2013
Zobraziť článok.