Vytlačiť
 Názov: Spolupráca so Žilinskou univerzitou v Žiline
Autor: prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD, KŽD, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: Internetové noviny pre logistiku Logistický monitor spolupracujú po celý čas svojej existencie s katedrami Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré majú v programe predmety spojené s logistikou. Sú to najmä katedry Fakulty PEDAS. Skratka PEDAS znamená Prevádzka a ekonomika dopravy a spojov. Postupne chceme predstaviť katedry Fakulty PEDAS Žilinskej univerzity, ich program a súčasné projekty.
Kľúčové slová: Žilinská univerzita, dopravné laboratórium
Zaradené: jún 2013
Zobraziť článok.