Vytlačiť

Názov: Intermodálna preprava a logistické centrá pre podporu prepravy nebezpečných vecí / Intermodal transportation and logistic centers for transportation of dangerous goods
Autor: Matej Babin a Miroslav Fazekaš, Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: V rámci pojmu komodalita sa vyprofiloval veľmi dôležitý prvok – intermodálna prepravná jednotka. Poskytuje mnohé pozitíva a potenciál trvalého rozvoja pre prepravy komodít akéhokoľvek druhu. V rámci politiky EÚ predstavuje kľúčový prvok budúcnosti prepravy. V príspevku sú uvedené najvhodnejšie druhy, systémy a typy IPJ pre podporu rozvoja prepravy nebezpečných vecí.
Kľúčové slová: terminál, intermodálna preprava, logistické centrum, nebezpečné veci
Zaradené: jún 2013
Zobraziť článok.