Vytlačiť

Názov: Legislatívne prostredie prepravy nebezpečných vecí / The legislation environment of transportation of dangerous goods
Autor: Matej Babin, Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sú uvedené všeobecné ako aj najdôležitejšie pravidlá prepravy nebezpečných vecí, ako aj vymedzenie platnosti z rôznych pohľadov.
Kľúčové slová: preprava, nebezpečné veci, legislatíva, železničná doprava
Zaradené: jún 2013
Zobraziť článok.