Vytlačiť

Názov: Medzinárodné právne poriadky pre prepravu nebezpečných vecí / International law in transportation of dangerous goods
Autor: Matej Babin, Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sú uvedené najdôležitejšie medzinárodné (globálne) právne poriadky upravujúce prepravu nebezpečných vecí v globálnom aspekte.
Kľúčové slová: medzinárodné právne poriadky, preprava, nebezpečné veci, predpisy
Zaradené: jún 2013
Zobraziť článok.