Vytlačiť

Názov: Metodika tvorby logistických reťazcov s možnosťou aplikácie pre podmienky prepravy nebezpečných vecí / Methodology of supply chain design with application possibility for transportation of dangerous goods conditions
Autor: Matej Babin, Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku je uvedená metodika – postup tvorby všeobecného logistického reťazca s následnou úpravou pre podmienky prepravy nebezpečných vecí. V závere je zobrazený prípadný príklad nastavenia logistického reťazca.
Kľúčové slová: metodika, logistický reťazec, preprava nebezpečných vecí, logistika
Zaradené: júl 2013
Zobraziť článok.