Vytlačiť

Názov: Riešenie prepravy nebezpečných vecí v zahraničí / Solutions for transportation of dangerous goods foreign countries
Autor: Matej Babin a Martin Kendra, Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sú uvedené príklady prístupu k riešeniu prepravy nebezpečných vecí v železničnej nákladnej doprave vo vybraných štátoch.
Kľúčové slová: preprava, nebezpečné veci, železničná doprava, chemický priemysel
Zaradené: júl 2013
Zobraziť článok.