Vytlačiť

Názov: Softvérová podpora prepravy nebezpečných vecí / software support for transportation of dangerous goods
Autor: Matej Babin, Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sú uvedené vybrané príklady softvérových aplikácií, ktoré napomáhajú k vyššej bezpečnosti pri preprave nebezpečných vecí.
Kľúčové slová: softvér, preprava nebezpečných vecí, RIDem, ADRem
Zaradené: júl 2013
Zobraziť článok.