Vytlačiť

Názov: Faktory ovplyvňujúce priebeh prepravy nebezpečných vecí a postup riešenia mimoriadnej situácie / Influence factors in dangerous goods transportation and procedures in emergency situations
Autor: Matej Babin, Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sú uvedené najdôležitejšie faktory s priamym aj nepriamym vplyvom na úspešnosť prepravy nebezpečných vecí, ako aj možnosti vzniku mimoriadnych situácii a postup riešenia vzniknutej situácie.
Kľúčové slová: priebeh prepravy, postupy riešenia, mimoriadna situácia, nebezpečné veci
Zaradené: júl 2013
Zobraziť článok.