Vytlačiť

Názov: Problematika prepravy nebezpečných vecí v SR / The problematics of transportation of dangerous goods in Slovak republic
Autor: Matej Babin, Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sú uvedené kľúčové problémy, ktoré ovplyvňujú prepravu nebezpečných vecí najmä z makroekonomického prostredia. V závere sú uvedené najdôležitejšie faktory vyplývajúce z vykonanej analýzy.
Kľúčové slová: preprava, nebezpečné veci, prístup na železničný dopravný trh, dopravca
Zaradené: júl 2013
Zobraziť článok.