Vytlačiť

Názov: Riešenie obmedzení kontinuálnej dopravy s vužitím princípov logistiky / Resolving of the limitations of continuous handling using principles of logistics
Autor: Kubala Dušan, Marasová Daniela, Gurecka Jozef , F BERG, TU v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Významným nástrojom zvýšenia efektivity vnútropodnikovej dopravy sú popri technických aj logistické riešenia  a to najmä optimalizácia dopravných ciest, ktoré sú jedným z hlavným prvkov každej technickej základne logistického dopravného systému. Príspevok je zameraný na riešenie obmedzení kontinuálnej dopravy zmenou jednej premennej logistického toku-dĺžky trasy pohybu materiálu v priestore a jej vplyvu na ďalšie premenné tohto toku.
Kľúčové slová: logistický tok, pásový dopravník, dĺžka trate, sklon
Zaradené: júl 2013
Zobraziť článok.