Vytlačiť

Názov: Zvýšenie efektivity logistického systému kontinuálnej dopravy / Increase the efficiency of the logistic systems of continuous handling
Autor: Kubala Dušan, Marasová Daniela, F BERG, TU v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Logistický systém kontinuálnej môžeme posúdiť zo stránky technickej a funkčnej.  Technickú stránku systému predstavujú dopravné zariadenia (pásové dopravníky) zabezpečujúce  prepravu materiálu.  Článok je zameraný na posúdenie reálneho kontinuálneho systému pásovej dopravy v konkrétnom spracovateľskom závode v snahe znížiť  náklady na spotrebu energie pri preprave hromadných materiálov a to zmenou jeho parametrov.
Kľúčové slová: efektivita, pásová doprava, logistika
Zaradené: júl 2013
Zobraziť článok.