Vytlačiť

Názov: Poplatky za cestnú sieť v Bielorusku
Autor:
doc. Ing. Miloš Poliak, PhD; Katedra cestnej a mestskej dopravy, Žilinská univerzita
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová: doprava, mýto
Zaradené: august 2013
Zobraziť článok.