Vytlačiť
Názov: Vplyv ukazovateľov rýchlosti na bezpečnosť cestnej premávky
Autor: Ing. Ján Jasenovec, PhD., mestská polícia Rajec a prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk:
slovenský
Zaradené: december 2013
Zobraziť článok