Vytlačiť

Názov: Procesné zlepšovanie kvality vo vybranom podniku / The process improvement of quality in chosen company
Autor: Ing. Marek Andrejkovič, PhD., doc. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD., a Ing. Erik Žatkovič, doktorand, Technická univerzita v Košiciach
Jazyk: slovenský
Abstract: Zlepšovanie kvality je veľmi dôležité. Nutnosť neustáleho zvyšovania kvality
a procesného riadenia podnikov vychádza z doterajších prístupov viacerých autorov. Okrem
toho v rámci zvoleného podniku definujeme jednotlivé opatrenia, ktorými dosiahneme jednak
zvýšenie kvality ale aj zníženie celkových nákladov vzhľadom na zníženie nákladov na
opravy a reklamácie, ktoré sú v danom podniku.
Kľúčové slová: procesný prístup, riadenie, kvalita, podnik, Six Sigma
Zaradené: január 2014
Zobraziť článok