Vytlačiť
Názov: Aktivity a výsledky projektu HINT sa začínajú črtať / HINT - The most significant results are beginning to take shape
Autor: Ing. Martin Jurkovič, PhD., doc. Ing. Andrej Dávid, PhD., F–PEDAS, Katedra vodnej dopravy, ŽU
Jazyk: slovenský
Anotácia:
Projekt HINT patrí medzi projekty EÚ zamerané na podporu vnútrozemskej plavby. Vychádza z praktických výstupov predchádzajúceho projektu NELI vrátane ďalších programov a projektov EÚ na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy (EWITA, Platina, atď.). Cieľom aktivity 4.3 projektu HINT je harmonizácia štandardov pre implementáciu dunajského lodného simulátora do procesu vzdelávania v rámci podunajských krajín a koncepcia minimálnych technických a ekonomických parametrov simulátora.
Kľúčové slová: projekt HINT, lodný simulátor, vodca plavidla, Európska komisia.
Zaradené: júl 2014
Zobraziť článok.