Názov: Sedem základných nástrojov manažérstva kvality v doprave a logistike - Paretov diagram
Autor:
Ing. Adela Poliaková, EUR ING, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová: kvalita, doprava, logistika
Zaradené:
október 2014
Zobraziť článok.