Vytlačiť

 Názov: LOGISTIKA EKONOMIKA PRAX 2014
Autor:
kolektív autorov
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský
Anotácia: Zborník z 3., ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie zo dňa 20. novembra 2014. Vydaný ako mimoriadne číslo internetového portálu Logistický monitor.
Zaradené: december 2014
Zobraziť zborník zo seminára.