Vytlačiť

Názov: Vplyv logistických nákladov na efektívnosť podniku / Impact of logistics costs on business efficiency
Autor: Doc. Ing. Katarína Teplická, PhD., Fakulta BERG, TU Košice
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sledujeme logistické náklady podniku, ktoré ovplyvňujú ekonomickú efektívnosť. V oblasti logistických procesov môže podnik dosahovať významné úspory logistických nákladov, ktoré sa premietnu v efektívnosti podniku. Riadenie logistických nákladov má vplyv aj na dosahovanie konkurencieschopnosti a spokojnosť zákazníkov.
Kľúčové slová: náklady, logistika, efektívnosť, zisk.
Zaradené: máj 2015
Zobraziť článok.