Vytlačiť
Názov: Eko-logistika – nová aplikačná oblasť logistiky / Eco-logistics – new application field of logistics
Autor: Nikoleta Husáková, Eva Tomková, Fakulta BERG, TU Košice
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok prezentuje parciálnu časť prípadovej štúdie, ktorej primárnou fázou je analýza možných prístupov k eko-logistike. V článku prezentovaná parciálna časť prípadovej štúdie poukazuje na teoretický rozbor pojmu eko-logistika, ktorá je v zmysle prípadovej štúdie chápaná ako nová
aplikačná oblasť logistiky.
Kľúčové slová: logistika, eko-logistika, životné prostredie.
Zaradené: júl 2015
Zobraziť článok.