Názov: Vyhodnotenie celoročného vplyvu ukazovateľov rýchlosti na bezpečnosť cestnej premávky v Rajci
Autor: Ing. Ján Jasenovec, PhD., Mestský úrad Rajec a prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD., FBI ŽU v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: Pred viac ako rokom sme Vás informovali o prvých skúsenostiach s reálnym nasadením
meračov rýchlosti so zobrazením rýchlosti – radarov. Prvý článok prezentoval štatistiky z prvých troch mesiacov používania radarov v Rajci. Krátko po inštalovaní radarov na cestu1/64 dochádzalo, k tomu, že niektorí vodiči o prítomnosti radaru nevedeli a preto bol "prehliadaný". S odstupom doby sa informácia o trvalom monitorovaní rýchlosti dostala do povedomia prechádzajúcich vodičov.
Kľúčové slová: cestná doprava, radar, rýchlosť jazdy
Zaradené: júl 2015
Zobraziť článok.