Vytlačiť
 Názov: LOGISTIKA EKONOMIKA PRAX 2015
Autor:
kolektív autorov
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský
Anotácia: Zborník zo 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie zo dňa 8. decembra 2015. Vydaný ako mimoriadne číslo internetového portálu Logistický monitor.
Zaradené: december 2015
Zobraziť zborník zo seminára.