Názov: SMART CITY – cesta k bezpečnej a udržateľnej mestskej mobilite.
Autor: prof. Ing. Alica Kalašová, PhD., Ing. Renáta Škulcová, Ing. Ján Kapusta, Žilinská univerzita
Jazyk: slovenský
Anotácia: Smart Cities je výraz v posledných rokoch používaný v celom svete ľuďmi z vedenia miest, z oblasti výskumu, vývoja i z technologických firiem. V mestách je totiž sústredený vysoký potenciál pre inovácie ako v oblasti myšlienok a nápadov, tak v oblasti uplatňovania nových technológií a systémov pre riadenie a rozhodovanie. Ide o koncept moderného mesta s kvalitnými podmienkami pre život obyvateľov. V našom príspevku sa budeme venovať uvedenej téme.
Kľúčové slová: inteligentné mesto, mestská mobilita, udržateľný rozvoj
Zaradené: december 2015
Zobraziť článok.