Vytlačiť

Názov: Elektronické prostriedky na sledovanie plavebnej prevádzky na Slovensku
Autor: Ing. Andrea Galieriková a doc. Ing. Jarmila Sosedová,PhD. , Žilinská univerzita
Jazyk: slovenský
Anotácia:Riečne informačné služby sú dôležitý nástroj na sledovanie a riadenie plavebnej prevádzky. Pomocou systému RIS a jeho platforiem sa zvýši bezpečnosť a efektivita vo vodnej doprave. Poskytovanie nautických informácií jednotlivým subjektom umožňuje prijímať potrebné preventívne opatrenia a tým minimalizovať počet nehôd na vodných cestách, prípadne pri ich vzniku znížiť ich nepriaznivé dopady. Dôležitosť systému monitorovania plavidiel je najmä z dôvodu prepravy nebezpečných nákladov, ktoré svojimi vlastnosťami najviac ohrozujú životné prostredie a zdravie človeka.
Kľúčové slová: vodná cesta, plavebná dráha, riečne informačné služby
Zaradené: apríl 2016
Zobraziť článok.